nasze produkty polecają firmy:

Zapraszamy do sklepu chemiadomowa.com

FORLUX NK 14 mycie szkła w piecach Zobacz większe

14,56 zł netto
17,91 zł brutto 23% VAT

Więcej informacji

Płynem Forlux NK014 wyczyścić można silnie zatłuszczone i przypalone  szyby pieców konwekcyjno-parowych, przeszklenia w kotłach olejowych, szyby kominków i piekarników.

Zawiera inhibitory korozji, ulega biodegradacji.


Sposób użycia:
Produkt gotowy do użycia, stosować bez rozcieńczenia. Nanieść preparat na zatłuszczoną lub przypaloną powierzchnię i odczekać kilka minut. Przetrzeć spryskaną powierzchnię gąbką lub ręcznikiem papierowym. Dokładnie spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.


Skład:

  • wodorotlenek sodowy 5-15%,
  • niejonowe substancje powierzchniowo czynne <5%,
  • rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie,
  • kompozycja zapachowa


UWAGA!
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu.


W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się lub lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub na włosami): natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.
Produkt zawiera kwas azotowy.

op. 0,5 litra

Pliki do pobrania