nasze produkty polecają firmy:

Zapraszamy do sklepu chemiadomowa.com

Obniżka! SOTIN 213 odkamieniacz Zobacz większe

60,00 złbrutto brutto przed rabatem

31,71 zł netto
39,00 zł brutto 23% VAT

-35%

Więcej informacji

Sotin 213

jest płynnym, ekstra silnym, kwaśnym środkiem do wodnego czyszczenia kotłów grzewczych, przepływowych podgrzewaczy wody, bojlerów, wymienników ciepła, kotłów parowych, podgrzewaczy wody, wież chłodniczych i rurociągów z ochroną metalu do rozwiązań technicznych.

Służy do usuwania wapnia, kamienia kotłowego, rdzy i innych osadów w urządzeniach przewodzących wodę. Sotin 213 w swojej skuteczności leży między produktami 212 i zawierającym kwas solny odkamieniaczem Sotin 215.

Zastosowanie:

W zależności od powstałego osadu rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:5 i wprowadzić do instalacji. Jeżeli, mimo wcześniejszej aktywności, zewnętrzne objawy czyszczenia (piana) ustają, oznacza to, że preparat się zużył i należy go wymienić. Wartość pH wzrasta nieznacznie (o ok. 2 pH).

Wskazówki:

Po użyciu należy usunąć pozostałość środka, wraz z osadem z systemu i poddać neutralizacji (np. przy użyciu Sotin 214 S Neutralizator). Aby usunąć resztki kwasowe, urządzenie należy dobrze wypłukać bieżącą wodą. Wartość pH powinna wynosić ok.7.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Preparat niebezpieczny Powoduje ciężkie uszkodzenia skóry i oczu. Trzymać z dala od dzieci. W razie kontaktu, należy się poradzić lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną- /okulary/ ochronę twarzy.

W RAZIE POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.

W RAZIE KONTAKTU ZE SKÓRĄ (LUB WŁOSAMI): zabrudzoną odzież natychmiast ściągnąć. Skórę przemyć dużą ilością bieżącej wody. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W RAZIE KONTAKTU Z OCZAMI: Przez kilka minut dobrze płukać oczy bieżącą wodą. W razie występowania, wyjąć szkła kontaktowe i ponownie wypłukać oczy wodą. Pojemnik/Zawartość należy składować zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zawartość:

Kwasy fosforowe i metasulfonowe <5% fosforany <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne

op. 1 l