nasze produkty polecają firmy:

Zapraszamy do sklepu chemiadomowa.com

SOTIN K 40 Zobacz większe

139,00 zł netto
170,97 zł brutto 23% VAT

Więcej informacji

Sotin K 40

czyści i usuwa złogi kamienia kotłowego, szlamu, produktów korozji z instalacji c.o. podczas jej pracy.

Sposób użycia:

Czas trwania zabiegu: maks. 8 dni przy temperaturze wody maks. 60 °C. Przed użyciem Sotin K 40 instalacje solidnie przepłukać czystą wodą. Środek czyszczący należy wtłoczyć do instalacji w proporcji 1,5 litr K40 na 200 litrów wody. Wszystkie zawory należy otworzyć w celu zapobieżenia zablokowania instalacji. Po zakończeniu czyszczenia całą instalacje gruntownie przepłukać, dopóki woda użyta do płukania nie osiągnie pH 7 - 7,5. Instalacje podłogowe płukać partiami. Po wypłukaniu dodać Sotin K 20 dla zabezpieczenia instalacji.

UWAGA: Stosowanie Sotin K 40 w starych instalacjach może doprowadzić do przecieku.

Środki ostrożności:

UWAGA Powoduje ciężkie podrażnienia oczu. Może wywołać na skórze reakcję alergiczną. Trzymać z dala od dzieci. Natychmiast skontaktować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. Nie wdychać oparów/aerozolu. Nosić rękawice ochronne/ okulary/ ochronę twarzy.

W RAZIE KONTAKTU Z OCZAMI: Przez kilka minut dobrze płukać oczy bieżącą wodą. W razie występowania, wyjąć szkła kontaktowe i ponownie wypłukać oczy wodą. W przypadku trwałego podrażnienia oczu, podrażnienia skóry lub wystąpieniem wysypki należy skontaktować się z lekarzem.

Pojemnik/Zawartość należy składować zgodnie z obowiązującymi przepisami

Data produkcji na etykiecie. Termin przydatności do użycia: zgodnie z deklaracją producenta, nie krócej niż 2 lata.

Zawiera: 2,2'-[(Methyl-1H-benzotriazol-1-yl) methyl]imino]bis-ethanol

op. 1 l

Produkty powiązane